Ξεκινά το επιχειρησιακό σχέδιο UNICGRAPES

Το έργο UNICGRAPES  έχει ως αντικείμενο να προσδιορίσει την ιδιαιτερότητα 5 γηγενών ποικιλιών της Στερεάς Ελλάδας (Μούχταρο, Βραδυανό, Μαυροκουντούρα, Σαββατιανό & Μαλαγουζιά) και τη διαφοροποίησή τους από επιλεγμένες διεθνείς ποικιλίες αναφοράς (Chardonnay, Syrah & Cabernet Sauvignon) μέσα από συγκρίσεις χημικής τους σύστασης και του οργανοληπτικού τους προφίλ.

Το έργο αποσκοπεί στην επίλυση του προβλήματος της χαμηλής ανταγωνιστικότητας του αμπελο-οινικού κλάδου της Περ. Στερεάς Ελλάδας μέσω της ενίσχυσης της δυνατότητας τοποθέτησης οίνων στην αγορά που διακρίνονται από στοιχεία αυθεντικότητας, διαφορετικότητας και ισχυρών δεσμών με τον τόπο καταγωγής τους.  Είναι γνωστό άλλωστε ότι η συμμετοχή γηγενών ποικιλιών στην παραγωγή ποιοτικών οίνων στην Στερεά Ελλάδα είναι καθηλωμένη σε χαμηλά επίπεδα παρά το γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν σημαντική προστιθέμενη αξία στο οινικό προϊόν της Περιφέρειας.

Το έργο UNICGRAPES θα υλοποιηθεί από την Επιχειρησιακή Ομάδα στην οποία συμμετέχουν το ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ, το ΚΤΗΜΑ ΜΟΥΣΩΝ, η ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και η SIMBIOSIS – Σύμβουλοι Αγροδιατροφικού Τομέα (ως Συντονιστής).

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται να εφαρμοστεί μια καινοτόμος προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει:

  • το γενετικό χαρακτηρισμό 5 γηγενών ποικιλιών της Στ. Ελλάδας
  • τη σύγκριση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των γηγενών ποικιλιών με αυτά των ξενικών ποικιλιών αναφοράς για την αναγνώριση της διαφορετικότητας τους.
  • την ταυτοποίηση & αναλυτική καταγραφή των πτητικών ενώσεων που είναι υπεύθυνες για το αρωματικό προφίλ των οίνων

Η καινοτόμος αυτή προσέγγιση θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων από γηγενείς ποικιλίες οίνων καθώς θα αποκτηθεί νέα γνώση για τους μεταβολίτες που καθορίζουν τα αρωματικά & γευστικά χαρακτηριστικά των σταφυλιών και των οίνων ενώ επιπλέον θα δημιουργηθεί το επιχειρησιακό υπόβαθρο για

  • τον προσδιορισμό των γηγενών ποικιλιών που μπορούν να διαφοροποιήσουν με χαρακτηριστικά τοπικότητας το Περιφερειακό Οινικό Προϊόν & να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων
  • τη σύνδεση της αμπελουργικής περιοχής με συγκεκριμένες τοπικές ποικιλίες (όπως η Νεμέα με το Αγιωργίτικο), και
  • τον περιορισμό της γενετικής διάβρωσης των τοπικών ποικιλιών.

Το έργο UNICGRAPES έχει ενταχθεί στη Δράση 2 «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 , (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας).

e-mail @ Simbiosis

Not readable? Change text. captcha txt
GreekEurope Skip to content