Πόσο αλλάζει η πολιτική της ΕΕ για τα ΠΟΠ προϊόντα;

Δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που η ΕΕ επιχειρεί να διαφοροποιήσει μια πολιτική της ώστε να επιτύχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα σε κάποιο οικονομικό τομέα. Πρόκειται για μια διαδικασία [...]