Ένας ακόμη κύκλος προγραμμάτων ΟΕΦ ολοκληρώθηκε

Τα προγράμματα ΟΕΦ 2018-2021 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία πριν λίγες μέρες δίνοντας τη σκυτάλη στα νέα προγράμματα Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) περιόδου 2021-2022.

Η Simbiosis την περίοδο 2018-2021 υποστήριξε ως Σύμβουλος Διαχείρισης 9 αναγνωρισμένες ΟΕΦ για την υλοποίηση των προγραμμάτων εργασίας  τους συνολικού προϋπολογισμού περίπου 5,5 εκατομμυρίων €.

Η εταιρία διαθέτει μια σημαντική και εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων ΟΕΦ (περίοδοι 2009-2012, 2012-2015, 2015-2018 και 2018-2021). Βασικός άξονας επιτυχίας της εταιρίας είναι η  παροχή ποιοτικών και ουσιαστικών υπηρεσιών. Με έμφαση πάντα στην εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών του πελάτη και όχι τον εντυπωσιασμό του με υπηρεσίες και προϊόντα χαμηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο υψηλός επαγγελματισμός και η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης τόσο με το διοικητικό και το στελεχιακό δυναμικό των ΟΕΦ, όσο και με στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ΔΑΟΚ, καθώς και άλλους εμπλεκομένους, ήταν τα εφόδια μας για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων ΟΕΦ.

Οι επιτυχίες των ΟΕΦ

Οι 9 ΟΕΦ με όραμα και εμμονή στην παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου και με την υποστήριξη της Simbiosis πέτυχαν να:

  • εκσυγχρονίσουν μηχανολογικές και κτιριακές εγκαταστάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών επεξεργασίας και αποθήκευσης του ελαιολάδου (γραμμές παραλαβής, μαλακτήρες, διαχωριστήρες, , κλπ
  • προμηθευτούν και να διανείμουν καινούργιο εξοπλισμό στα μέλη τους για την βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, συγκομιδής και μεταφοράς του ελαιοκάρπου (δίχτυα, βέργες, αλυσοπρίονα, ψαλίδια κλαδέματος, παλετοκιβώτια κτλ)
  • αναβαθμίσουν τις υποδομές άρδευσης εξοικονομώντας σημαντικές ποσότητες αρδευτικού νερού
  • παρέχουν στους παραγωγούς-μέλη τους συστηματική γεωτεχνική υποστήριξη για
  • εφαρμογή του μοντέλου της ολοκληρωμένης διαχείρισης με ταυτόχρονη πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2
  • εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου
  • εξορθολογισμό της άρδευσης με υιοθέτηση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών
  • δώσουν την ευκαιρία στους ελαιοπαραγωγούς – μέλη τους να συμμετάσχουν σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κατάρτισης
  • αξιοποιήσουν νέες τεχνολογίες όπως αγρό-μετεωρολογικοί σταθμοί, συσκευές μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας και οξύτητας ελαιοκάρπου, αυτοματισμούς ιχνηλασιμότητας

Το σημαντικότερο όμως επίτευγμα από την υλοποίηση των προγραμμάτων ήταν η επανασυσπείρωση των μελών τους. Και μαζί με αυτό η ανάδειξη της μεγάλης σημασίας της συλλογικής δράσης σε μια εποχή όπου το συνεταιρίζεσθαι έχει απαξιωθεί.

Η Simbiosis ευχαριστεί τις ΟΕΦ ΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ, ΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΣ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ, ΑΣ ΧΑΡΑΚΑ, ΑΣ ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ, ΑΣ ΑΙΓΙΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΙΚΕ & CRETAGREEN AGROFARM ΙΚΕ για την εμπιστοσύνη που της έδειξαν αναθέτοντας το έργο του Συμβούλου Διαχείρισης για το πρόγραμμα ΟΕΦ περιόδου 2018-2021.

Σταθερή μας δέσμευση και φιλοσοφία μας είναι να συνεχίσουμε να «πραγματοποιούμε περισσότερα από όσα δεσμευόμαστε»

e-mail @ Simbiosis

Not readable? Change text. captcha txt
GreekEurope Skip to content