Εργαλεία για την ενίσχυση των Γεωγραφικών Ενδείξεων

Όταν πριν 100 και πλέον χρόνια οι παραγωγοί από διάφορα μέρη της Ελλάδας αλλά και των υπολοίπων Κρατών – Μελών της Ε.Ε δημιουργούσαν προϊόντα τα οποία έμελλε να αποκτήσουν μια ιδιαίτερη [...]