ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
www.deligate.gr

________________________________________________________________________________________________________________

  1. Οι διαγωνισμοί που ανακοινώνονται στις social σελίδες του www.deligate.gr διοργανώνονται από τη Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. Simbiosis) η οποία είναι ο ιδιοκτήτης της εν λόγω ιστοσελίδας.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, άνω των 18 χρονών.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι – συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθούν τη διαδικασία και τα βήματα που αναφέρονται σε κάθε διαγωνισμό.
  4. Η διάρκεια του κάθε διαγωνισμού καθορίζεται από τη Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
  5. Οι νικητές ανακηρύσσονται κατόπιν κλήρωσης και ανακοινώνονται την ημέρα που έπεται της ημερομηνίας λήξης του εκάστοτε διαγωνισμού. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι συμμετέχοντες που είναι εργαζόμενοι στη Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και του εκάστοτε δωροθέτη.
  6. Η επικοινωνία με τους νικητές γίνεται με προσωπικό μήνυμα μέσω της σελίδας deligate στα social media. Αν κάποιος δεν ανταποκριθεί σε διάστημα 24ωρών μετά την αποστολή του προσωπικού μηνύματος, η Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. θα επικοινωνήσει με τον πρώτο επιλαχόντα. Αν ο πρώτος επιλαχών δεν ανταποκριθεί ακολούθως σε διάστημα 24ωρών, η Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. θα επικοινωνήσει με τον δεύτερο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το εκάστοτε δώρο θα ακυρωθεί. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ από τον νικητή τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παραλαβή του δώρου του, με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας
  7. Οι συμμετέχοντες συναινούν στην δημοσίευση του ονόματός τους στις επίσημες social σελίδες του www.deligate.gr  εφόσον είναι μεταξύ των νικητών.
  8. Οι νικητές παραλαμβάνουν το δώρο τους ταχυδρομικά. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ. Η Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια δώρα που δεν αναζητήθηκαν και / ή δεν παραλήφθηκαν έγκαιρα από τους νικητές, σύμφωνα με τα παραπάνω, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές.
  9. Ρητώς αναφέρεται ότι τα δώρα του διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα αντικείμενα ίσης αξίας. Η Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τους όρους των διαγωνισμών που διοργανώνει για τις social σελίδες του www.deligate.gr, ενημερώνοντας εγκαίρως το κοινό, μέσω των σελίδων αυτών.
  10. Η συμμετοχή στην κλήρωση συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος
e-mail @ Simbiosis

Not readable? Change text. captcha txt
GreekEurope Skip to content