Καλλιεργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης

Στα δέκα χρόνια που η Simbiosis ασχολείται με τη διαχείριση προγραμμάτων στον αγροδιατροφικό τομέα λειτουργούμε με ένα βασικό κανόνα. Να πραγματοποιούμε περισσότερα από όσα δεσμευόμαστε. Πως το κάνουμε αυτό; Έχουμε μάθει να ακούμε. Να ακούμε τις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας, να ακούμε τις προτάσεις των συνεργατών μας, να ακούμε τις απαιτήσεις των φορέων που εγκρίνουν και ελέγχουν τις δαπάνες των προγραμμάτων …. και τέλος να ακούμε τους ανταγωνιστές μας

Με τον τρόπο αυτό, τη δεκαετία αυτή καταφέραμε να καλλιεργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας…σχέσεις για τις οποίες είμαστε όχι μόνο περήφανοι αλλά και ευγνώμονες. Η καλλιέργεια αυτή μας έχει χαρίσει μέχρι τώρα εξαιρετικούς καρπούς. Αριθμούμε μόνο μερικούς:

  • να εκτιμούμε τη συλλογικότητα

  • να σεβόμαστε την καινοτομία

  • να κατανοούμε την τυπικότητα

  • να αναγνωρίζουμε την ποικιλότητα

Τους καρπούς αυτούς … έχουμε την τύχη να τους γευόμαστε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας

e-mail @ Simbiosis

Not readable? Change text. captcha txt
GreekEurope Skip to content