Εργαλεία για την ενίσχυση των Γεωγραφικών Ενδείξεων

Όταν πριν 100 και πλέον χρόνια οι παραγωγοί από διάφορα μέρη της Ελλάδας αλλά και των υπολοίπων Κρατών – Μελών της Ε.Ε δημιουργούσαν προϊόντα τα οποία έμελλε να αποκτήσουν μια ιδιαίτερη φήμη δεν μπορούσαν με τίποτα να διανοηθούν ότι έχτιζαν ισχυρά brands. Πόσο μάλλον να διανοηθούν ότι τα επώνυμα αυτά προϊόντα θα κατοχυρώνονταν ως μια κοινή πνευματική ιδιοκτησία.

Η πολιτική για την προστασία των ιδιαίτερων αυτών προϊόντων (γνωστά ως ΠΟΠ προϊόντα) κλείνει σε λίγο 30 χρόνια συνεχούς εφαρμογής. Πρόκειται για μια πολιτική πραγματικά επιτυχημένη. Μια πολιτική που έχει προσφέρει σημαντική ώθηση

  • στην προστασία από φαινόμενα απομίμησης πολλών διάσημων ευρωπαϊκών προϊόντων,
  • στην ενίσχυση της αξίας τους και,
  • στην ενθάρρυνση των παραγωγών να συνεχίσουν την παραγωγή ενός ευρέος φάσματος ποιοτικών προϊόντων.

Με βάση την πολιτική αυτή όλα τα προϊόντα με κατοχυρωμένες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΓΕ) προστατεύονται απόλυτα εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, για πολλά από αυτά, η Ε.Ε έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες με Τρίτες Χώρες που τα προστατεύουν και εκτός των γεωγραφικών της ορίων.

Πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία η διαδικτυακή βάση δεδομένων (GIwiew) που αναπτύχθηκε από το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. και δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης όλων των γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την παρουσίασή της ο Επίτροπος Γεωργίας κ. Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι, δήλωσε: «Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την περαιτέρω προβολή των διάσημων ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, καθώς και των γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται βάσει διεθνών συμβάσεων που έχουμε συνάψει. Κάθε γεωγραφική ένδειξη που έχει καταχωριστεί στην ΕΕ έχει από πίσω της μια ιστορία, η οποία αντανακλά την ποικιλία και τον πλούτο των προϊόντων που μας χαρίζει η ήπειρός μας. Οι υπηρεσίες μου κι εγώ θα συνεχίσουμε να διερευνούμε τρόπους ενίσχυσης των γεωγραφικών ενδείξεων, οι οποίες έχουν αποδείξει την προστιθέμενη αξία τους τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές».

Η Simbiosis χαιρετίζει την έναρξη λειτουργίας της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων για δύο λόγους.

Ο πρώτος λόγος είναι ότι μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο όχι μόνο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα πεδία της παραγωγής και εμπορίας (κυρίως διεθνούς) τέτοιων προϊόντων, αλλά και για τους επαγγελματίες του τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και για τις ελεγκτικές αρχές (τελωνεία). Η χρήση του αναμένεται να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο την προστιθέμενη αξία των συγκεκριμένων προϊόντων.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι καταδεικνύει πως η πρωτοβουλία μας για τη λειτουργία της πλατφόρμας deligate.gr είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μια πρωτοβουλία πρωτοποριακή καθώς θέτει την Ελλάδα ως την πρώτη χώρα της Ε.Ε που, μέσα από το περιβάλλον της πλατφόρμας deligate:

  • παρουσιάζει ένα προς ένα και τα 275 ελληνικά προϊόντα που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Γεωγραφικών Ενδείξεων της Ε.Ε.,
  • αποτυπώνει σε χάρτες τη μοναδική περιοχή όπου επιτρέπεται η παραγωγή του κάθε προϊόντος και,
  • παρέχει στον καταναλωτή πληροφορίες για τις επιχειρήσεις που το παράγουν και τα σημεία πώλησής του.

Είναι προφανές ότι οι δύο πλατφόρμες καλούνται να εξυπηρετήσουν διαφορετικούς στόχους. Ωστόσο πυρήνας της ανάπτυξης και λειτουργίας τους είναι η αξία των προϊόντων με Γεωγραφική Ένδειξη. Μια αξία που δεν ενσωματώνει μόνο το κόστος παραγωγής τους αλλά, επιπρόσθετα συνεκτιμά τη συμβολή τους στη διατήρηση της ποικιλομορφίας της αγροτικής παραγωγής, στη συγκράτηση πληθυσμού στην ύπαιθρο και στη διαιώνιση φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργητικών πρακτικών καθώς και τοπικών παραδόσεων.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το deligate.gr : 210 2285705  

e-mail @ Simbiosis

Not readable? Change text. captcha txt
GreekEurope Skip to content