Επέκταση της συνεργασίας της Simbiosis με το Δήμο Λαμιέων

Η συνεργασία της Simbiosis με το Δήμο Λαμιέων με αντικείμενο τη λειτουργία του δικτυακού τόπου www.agrolamia.gr  συνεχίζει για ένα ακόμη χρόνο.

Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι να καλυφθεί με αντικειμενικότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία το έλλειμμα πληροφόρησης που έχει ο τοπικός αγροτικός πληθυσμός. Κατά το 1ο έτος η Simbiosis έδωσε έμφαση στην παραγωγή πληροφοριακού υλικού για θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα καθώς και στη γενικότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για διάφορες διοικητικές του υποχρεώσεις.

Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας η θεματολογία του δικτυακού τόπου προβλέπεται να διευρυνθεί και το περιεχόμενο του να ευθυγραμμιστεί πληρέστερα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής.

Η συνεργασία αυτή ξεφεύγει από τη συνήθη αποσπασματική ενημέρωση που κατά κανόνα ακολουθείται και αναδεικνύει τη δέσμευση του Δήμου Λαμιέων για την υιοθέτηση πρωτοποριακών πρακτικών ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού, οι οποίες χαρακτηρίζονται από συνέπεια, συστηματικότητα και συνέχεια.

e-mail @ Simbiosis

Not readable? Change text. captcha txt
GreekEurope Skip to content